Verrijkingsonderwijs

Op Het Podium willen wij tegemoet komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Daarom is er ook veel aandacht voor onderwijs aan leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Zo kunnen kinderen bij een aantal vakken de stof in een hoger tempo doorwerken of wordt de leerstof ‘gecompact’. Er wordt dan minder werk gemaakt zodat er tijd overblijft voor verrijkende lesstof binnen het vakgebied.
 
Kinderen die bij alle vakken hoog scoren komen in aanmerking voor extra verrijkende activiteiten. Rond de 20 % van onze leerlingen neemt hieraan deel. Lees Meer..
 

Tijdens de verrijkingslessen ontwerpen alle leerlingen een eigen spel. In fase 1 werden verschillende spellen bekeken. Hier werd een mindmap van gemaakt. In fase 2 werkten de kinderen aan hun spel-ontwerp (het prototype). Het prototype werd vervolgens uitgetest op een groep kinderen. In fase 3...

We hebben opnieuw constructies gebouwd tijdens de verrijkingsochtend. Dit keer alleen van papier. In tweetallen kregen de kinderen een half uur de tijd om een zo hoog mogelijk bouwwerk neer te zetten. De hoogste torens waren rond de 1 meter 50!

De afgelopen maanden hebben de leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 gewerkt aan het Plannex-project ‘Misleidende marketing’. Ze moesten allemaal een verpakking of een advertentie maken met daarop een drogreden . Een drogreden is iets dat logisch klinkt maar niet klopt...