Verrijkingsonderwijs

Op Het Podium willen wij tegemoet komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Daarom is er ook veel aandacht voor onderwijs aan leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Zo kunnen kinderen bij een aantal vakken de stof in een hoger tempo doorwerken of wordt de leerstof ‘gecompact’. Er wordt dan minder werk gemaakt zodat er tijd overblijft voor verrijkende lesstof binnen het vakgebied.
 
Kinderen die bij alle vakken hoog scoren komen in aanmerking voor extra verrijkende activiteiten. Rond de 20 % van onze leerlingen neemt hieraan deel. Lees Meer..
 

De afgelopen maanden hebben de leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 gewerkt aan het Plannex-project ‘Misleidende marketing’. Ze moesten allemaal een verpakking of een advertentie maken met daarop een drogreden . Een drogreden is iets dat logisch klinkt maar niet klopt...

In de verrijkingsochtend hebben we constructies gebouwd met één krantje en een rolletje plakband. Wie maakt het hoogste bouwwerk? Goed samenwerken, overleggen en niet te hoog bouwen bleek bij de evaluatie het belangrijkst te zijn want voordat je het weet is je krant en plakband op...