Verrijkingsonderwijs

Op Het Podium willen wij tegemoet komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Daarom is er ook veel aandacht voor onderwijs aan leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Zo kunnen kinderen bij een aantal vakken de stof in een hoger tempo doorwerken of wordt de leerstof ‘gecompact’. Er wordt dan minder werk gemaakt zodat er tijd overblijft voor verrijkende lesstof binnen het vakgebied.
 
Kinderen die bij alle vakken hoog scoren komen in aanmerking voor extra verrijkende activiteiten. Rond de 20 % van onze leerlingen neemt hieraan deel. Lees Meer..
 

De afgelopen maanden is er in de groepen 5-6-7-8 hard gewerkt aan de Plannex-opdracht over vulkanen. Komende weken worden alle publicaties online gezet.

Het Podium is in de prijzen gevallen bij de publicatiewedstrijd van Plannex!

Bij de opdracht 'Van stal naar bord', hebben Elise en Skye uit groep 6 de tweede prijs gewonnen.

 

Over de stal van Skye en Elise schrijft de jury:
Juryoordeel: Prachtige diervriendelijke stal. En...

Op 3 november zijn we weer gestart met Spaanse les. De nieuwe leerlingen uit groep 5 werken in thema 1 van Languagenut: 'Dit ben ik'. De kinderen die vorig jaar gestart zijn met het computerprogramma werken in thema 4: 'Ik zie er zo uit'. Na de Kerstvakantie ronden we de...