Verrijkingsonderwijs

Op Het Podium willen wij tegemoet komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Daarom is er ook veel aandacht voor onderwijs aan leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Zo kunnen kinderen bij een aantal vakken de stof in een hoger tempo doorwerken of wordt de leerstof ‘gecompact’. Er wordt dan minder werk gemaakt zodat er tijd overblijft voor verrijkende lesstof binnen het vakgebied.
 
Kinderen die bij alle vakken hoog scoren komen in aanmerking voor extra verrijkende activiteiten. Rond de 20 % van onze leerlingen neemt hieraan deel. Lees Meer..
 

Tot eind november 2016 werken de kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 (die in Plannex werken) aan de opdracht: 'Historische helden en grootse gebeurtenissen'.

Bij deze studie kiezen zij eerst een onderwerp uit de canon voor geschiedenis. Een canon is een lijst met belangrijke...

Tien kinderen uit groep 3 hebben hun Plannex-diploma gehaald. Ze zijn geholpen door tutoren uit groep 5 en 6. Bedankt Wessel, Liv, Fien, Gwen en Mathijs!

Vandaag, 17 mei, zijn we weer gestart met Spaanse les.