Verrijkingsonderwijs

Op Het Podium willen wij tegemoet komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Daarom is er ook veel aandacht voor onderwijs aan leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Zo kunnen kinderen bij een aantal vakken de stof in een hoger tempo doorwerken of wordt de leerstof ‘gecompact’. Er wordt dan minder werk gemaakt zodat er tijd overblijft voor verrijkende lesstof binnen het vakgebied.
 
Kinderen die bij alle vakken hoog scoren komen in aanmerking voor extra verrijkende activiteiten. Rond de 20 % van onze leerlingen neemt hieraan deel. Lees Meer..
 

Beste leeringen,

Op 11 december gaan de lessen Spaans weer van start. 

Per schooljaar werkt zo'n 20 % van onze leerlingen, van groep 5 tot en met 8, aan twee grote Plannex-projecten.

Ook dit jaar hebben kinderen uit groep 3 en 4 weer hun Plannex-diploma gehaald.