Verrijkingsonderwijs

Op Het Podium willen wij tegemoet komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Daarom is er ook veel aandacht voor onderwijs aan leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Zo kunnen kinderen bij een aantal vakken de stof in een hoger tempo doorwerken of wordt de leerstof ‘gecompact’. Er wordt dan minder werk gemaakt zodat er tijd overblijft voor verrijkende lesstof binnen het vakgebied.
 
Kinderen die bij alle vakken hoog scoren komen in aanmerking voor extra verrijkende activiteiten. Rond de 20 % van onze leerlingen neemt hieraan deel. Lees Meer..
 

Data verrijkingsmiddagen 2017-2018 

Om de week, op donderdagmiddag, vinden de verrijkingsmiddagen plaats. De kinderen, die dit jaar in de middag werken, worden begeleid door Zoricka Ronde. Tijdstip: 13.00-15.00 uur

 

Data zijn:

 

21...

De komende periode (5 september- 1 december) gaan de leerlingen uit Plannex werken aan het project ‘Kunst?!’.

Leerlingen die in Plannex werken, hebben een spel ontworpen in Scratch (groep 5-6) of een website gebouwd in HTML (7-8).