Methoden en thematisch werken
Op Het Podium werken wij met methoden. Dit biedt voor zowel de leerling als de leerkracht een duidelijk handvat. In de ochtend besteden we voornamelijk aandacht aan de basisvaardigheden zoals rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen.

Er wordt ook gewerkt met thema’s. Deze thema’s komen voort uit de methoden die wij gebruiken.

We vinden het belangrijk dat de kinderen zelfstandig aan activiteiten bezig zijn en van elkaar kunnen leren. De leerkracht bewaakt dit proces en zorgt voor betrokkenheid van de kinderen.Zelfstandig werken

We bieden de leerlingen tijdens de lessen een vaste werkstructuur aan. Dit doen we aan de hand van het ‘Gip-model’. De leerlingen krijgen een korte instructie waarbij meteen gedifferentieerd wordt.

Dit houdt in dat de leerlingen op eigen niveau werk/ instructie aangeboden krijgen. Na de instructie loopt de leerkracht vaste rondes, waarin hij elke leerling aandacht geeft. De leerlingen geven aan de hand van een dobbelsteen aan of zij een vraag voor de leerkracht hebben of dat zij liever niet gestoord willen worden. Tijdens het zelfstandig werken heeft de leerkracht tijd om extra aandacht te besteden aan de leerlingen die dit nodig hebben. In iedere klas hangt een stoplicht. De kleuren van het licht geven aan of de leerlingen de leerkrachten wel of niet kunnen aanspreken.


De groepen 1 en 2
Wij zien in elke kleuter een kind dat midden in de wereld staat, dat veel impulsen binnen krijgt en dat zich in zijn omgeving aan het ontwikkelen is. De school en de groep zorgen er voor dat een kleuter geprikkeld en uitgedaagd wordt en zo ontdekkend en spelend tot leren komt.

Aan de hand van thema’s proberen we tegemoet te komen aan de belevingswereld van de kleuter en proberen we hen aan te zetten zich op een open, juiste manier te uiten en vragen te stellen als zij dingen willen weten. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid zijn daarbij van groot belang.

De kinderen van groep 1 en 2 zitten bij elkaar in één groep. Wij noemen dit een heterogene groep. In de heterogene groep zitten kleuters in de leeftijd van 4, 5 en 6 jaar bij elkaar. Ze leren van elkaar en zij helpen elkaar.


De groepen 3 
De overgang van groep 1/2 naar groep 3 wordt versoepeld door de kinderen de gelegenheid te bieden om ook nog te kunnen spelen. Groep 3 staat vooral in het teken van nieuwe vaardigheden leren, zoals: Leren lezen, leren schrijven en leren rekenen


De groepen 4 t/m 6
In groep 4 tot en met 6 wordt de kennis van de leerlingen uitgebreid. De basis is inmiddels gelegd.

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen er wereldoriëntatie bij. Twee maal per week gaan ze aan de slag met de methode Naut, Meander en Brandaan. In groep 5 kunnen de kinderen hun tafeldiploma halen en wordt er een begin gemaakt met het houden van een boekbespreking en een spreekbeurt. `

Vanaf groep 6 krijgen de leerlingen Engelse les. Ook huiswerk komt vanaf dit jaar aan bod. De leerlingen krijgen één keer per week een opdracht mee om thuis te maken of te leren.


De groepen 7 en 8
In groep 7 en 8 worden de leerlingen voorbereid op het voortgezet onderwijs. Dit doen we onder andere door ze meer verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen werk. Zo wordt de weektaak uitgebreid en krijgen de leerlingen meer huiswerk.

Aan het eind van groep 8 sluiten we de basisschoolperiode op een mooie manier af met de ouders.