Verrijkingsonderwijs

Op Het Podium willen wij tegemoet komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Daarom is er ook aandacht voor onderwijs aan leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Zo krijgen kinderen bij een aantal vakken minder instructie. Er blijft dan tijd over voor verrijkende lesstof binnen het vakgebied.


Kinderen die bij alle vakken hoog scoren komen in aanmerking voor extra verrijkende activiteiten (zie hieronder). Rond de 20 % van onze leerlingen neemt hieraan deel. Lees Meer..