Verrijkingsonderwijs

Op Het Podium willen wij tegemoet komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Daarom is er ook aandacht voor onderwijs aan leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Zo krijgen kinderen bij een aantal vakken minder instructie. Er blijft dan tijd over voor verrijkende lesstof binnen het vakgebied.


Kinderen die bij alle vakken hoog scoren komen in aanmerking voor extra verrijkende activiteiten (zie hieronder). Rond de 20 % van onze leerlingen neemt hieraan deel. Lees Meer..

 

In februari zijn de leerlingen weer van start gegaan met een nieuwe opdracht in Plannex:

 

Groep 5-6: Van stal naar bord 

Het stukje vlees op je bord komt waarschijnlijk uit de supermarkt. Maar waar kwam het vandaan voordat het in een plastic verpakking in de supermarkt...