In het eerste schooljaar bestond Het Podium uit 4 personeelsleden. Dit aantal is inmiddels uitgegroeid tot 45 personen. Dit zijn niet alleen groepsleerkrachten. Denk ook aan onderwijsondersteunend personeel (conciërge/onderwijsassistente), een vakleerkracht gymnastiek, interne begeleiders en directie.