In het eerste schooljaar bestond het team van ABBS Het Podium slechts uit 4 personeelsleden. Inmiddels werken er 31 personen op onze school. Ons team bestaat uit groepsleerkrachten, onderwijsondersteunend personeel (conciërge/onderwijsassistente), een vakleerkracht gymnastiek, interne begeleiders en directie.