Het Podium kiest ervoor om binnen het reguliere curriculum het kunst- en cultuuraanbod extra aandacht te geven. Alle groepen zullen gedurende het schooljaar een museum en een voorstelling bezoeken. Denk aan museumlessen, de Hermitage, Cinekid en de kunstkijkdagen. Muzieklessen worden gegeven door docenten van de muziekschool Amsterdam.

Een aantal keer per jaar hebben we workshopdagdelen. Tijdens deze dagdelen kunnen de leerlingen zich inschrijven voor verschillende activiteiten. Hiervoor maken we gebruik van de talenten van leerkrachten, ouders en mensen van buitenaf. Verder heeft iedere groep gedurende het schooljaar drie keer Open Podium. Tijdens deze momenten kunnen leerlingen hun creativiteit laten zien aan andere groepen. Denk hierbij aan dans, toneel, kunst enzovoort.

Verder komt er per schooljaar één (of twee) schoolbreed project aan bod. Dit project staat in het teken van kunst en cultuur en wordt afgesloten door middel van een presentatie/ tentoonstelling waar soms ouders voor worden uitgenodigd.

Binnen de school is een cultuurcoördinator. Zij onderhouden contacten met de oudergeleding kunst en cultuur, coördineren de excursies, maken een cultuuragenda en zorgen voor een goede afwisseling m.b.t. de keuze van de schoolbrede projecten.