Dat de kanjertraining op het Podium een speerpunt is, is goed terug te zien in de missie van onze school "Wij zijn trots op ieder kind, om wie het is en hoe het zich ontwikkelt”

Op Basisschool Het Podium willen we een zo veilig mogelijke omgeving creëren met een goede positieve sfeer waardoor kinderen zich open durven te stellen voor elkaar en voor de wereld om hen heen. Wanneer een kind zich prettig voelt in zijn of haar omgeving zal het eerder en makkelijker nieuwe dingen leren. Het geven van de zogenaamde “Kanjertraining” sluit in onze ogen prima aan bij dit doel en levert een extra bijdrage aan een goede sfeer in de groep.

In het kort gaat het erom dat kinderen leren op een goede manier om te gaan met zichzelf en de ander. De doelstellingen van de Kanjertraining zijn:
Kinderen:

  • kunnen zichzelf goed voorstellen
  • denken positief over zichzelf
  • kunnen zeggen: er zijn mensen die van mij houden
  • kunnen zeggen: niet iedereen is vriend of vriendin van mij en dat hoort ook zo
  • kunnen zich voornemen te luisteren naar kritiek
  • kunnen zich voornemen in vervelende situaties te vertellen wat hen dwars zit en hoe dat kan veranderen
  • kunnen de schouders ophalen als iemand hen met opzet blijft pesten en denken: “Die is niet wijzer, daar heb je weer zo’n pestkop”
  • kunnen maatregelen nemen als ze worden lastig gevallen: “Ik ga dit niet alleen oplossen, ik ga steun zoeken bij vrienden, mijn ouders of een leerkracht” Bij de Kanjerlessen gaat het om verschaffen van inzicht aan de leerlingen, leerkrachten en ouders. Niet om het aanwijzen van schuldigen.

De lessen spitsen zich toe op de vraag: hoe gaan we (vanaf nu) met elkaar om op een goede manier?
De regels/ afspraken die we hanteren bij de kanjerlessen zijn:

Meer informatie is te lezen op de site van het Kanjerinstituut