School

 

De peuteropvang is voor peuters van 2 tot 4 jaar. De voorschool is gevestigd in het souterrain van basisschool Het Podium.

Openingsdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 - 13:30 uur

De groep bestaat uit 15 peuters. Op de groep staan twee...

Dat de kanjertraining op het Podium een speerpunt is, is goed terug te zien in de missie van onze school "Wij zijn trots op ieder kind, om wie het is en hoe het zich ontwikkelt”

Op Basisschool Het Podium willen we een zo veilig mogelijke omgeving creëren met een goede...

Kijk voor ons inspectierapport en andere informatie over resultaten en tevredenheid op de website van www.scholenopdekaart.nl

Het Podium kiest ervoor om binnen het reguliere curriculum het kunst- en cultuuraanbod extra aandacht te geven. 

Wij hebben een doorlopende leerlijn Muziek. Alle groepen krijgen muziekles van docenten van de muziekschool Amsterdam.

Wij starten in 2019 met een doorlopende leerlijn...

In het eerste schooljaar bestond Het Podium uit 4 personeelsleden. Dit aantal is inmiddels uitgegroeid tot 45 personen. Dit zijn niet alleen groepsleerkrachten. Denk ook aan onderwijsondersteunend personeel (conciërge/onderwijsassistente), een vakleerkracht gymnastiek, interne begeleiders...

Regelmatig zijn er leuke activiteiten op het Podium. Deze worden georganiseerd door het team en/of door de zeer actieve oudervereniging.

Denk aan

  • Kinderboekenweek
  • Boekenmarkt
  • Voorleeswedstrijd
  • Ouder Kerst...

Methoden en thematisch werken
Op Het Podium werken wij met methoden. Dit biedt voor zowel de leerling als de leerkracht een duidelijk handvat. In de ochtend besteden we voornamelijk aandacht aan de basisvaardigheden zoals rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen.

Er wordt ook gewerkt met thema’s...

Het besluit tot de oprichting van onze Algemeen Bijzondere Basisschool Het Podium is in 2005 genomen door het bestuur van de Algemene Bijzondere Basisschool de Zuiderzee.

Deze Algemeen Bijzondere Basisschool behoort tot de IJburgpioniers en is op zijn beurt gesticht door het bestuur van Algemeen...