Voordat uw kind vier jaar wordt mag hij of zij vier keer een ochtend komen meedraaien in de klas. De eerste keer vinden wij het fijn als er één ouder bij blijft die ochtend. De andere ochtenden went uw kind alleen. De leerkracht van de groep waarin uw kind geplaatst zal worden maakt hiervoor met u ongeveer zes weken van tevoren een afspraak.


Wat neemt uw kind de eerste schooldag mee naar school:

  • gymschoentjes (graag voorzien van naam), deze kunnen dan meteen op school blijven
  • eten en drinken voor het 10- uurtje. Denk aan drinken en een gezonde snack

 

De kleuters mogen 10 minuten voor aanvang van de school naar binnen. Alle kleuters gaan via de hoofdingang van de school naar binnen. Wanneer de kinderen tussen de middag naar huis gaan, worden zij om 12.00 naar buiten gebracht door de groepsleerkracht. ’s Middags verlaten alle kleuters de school ook via de hoofduitgang onder begeleiding van de groepsleerkracht.

 

Zindelijk

Wanneer de kinderen bij ons op school komen moeten zij zindelijk zijn en zelfstandig naar het toilet kunnen gaan.