Presentielijst         

De overblijfkrachten houden iedere dag een presentielijst bij,  zodat de overblijfouder  precies weet wie er die dag overblijven.


Buitenspelen         

Het buiten spelen wordt verdeeld. Het eerste half uur gaat groep 3 en 4 naar buiten, het laatste half groep 5 t/m 8. De vrijwilligers van de kleuterklassen hebben aparte afspraken met de desbetreffende leerkracht. Tijdens het buiten spelen kunnen de kinderen gebruik maken van het omheinde speeltuintje (kleuters) en wordt er volop gebruik gemaakt van het voetbalveld. De overblijfkrachten gaan altijd met hun eigen klas mee naar buiten.
Om ervoor te zorgen dat de vrijwilligers een goed overzicht hebben over hun klas, zijn er afspraken gemaakt met Laterna Magica.  ABBS Het Podium mag op maandag en dinsdag spelen bij het voetbalveld en de speeltuin aan de dependance zijde. Op donderdag en vrijdag spelen wij bij de stormbaan en het basketbalveld.
Uit veiligheidsoverwegingen spelen de kleuters altijd in het omheinde speeltuintje aan de zijde van het hoofdgebouw.

 

Conflictsituaties    

We gaan er van uit dat kinderen zelf goed in staat zijn onderlinge conflicten op te lossen. Als dat niet lukt, kunnen de kinderen één van de overblijfkrachten inschakelen of de overblijfkrachten bemiddelen uit zichzelf. Grote conflicten worden doorgegeven aan de groepsleerkracht. Dit wordt door de overblijfkracht bepaald en kinderen worden daarvan op de hoogte gebracht. Wanneer conflictsituaties zich vaker herhalen worden ouders door de coördinator op de hoogte gebracht. Wanneer waarschuwingen niet helpen en de problematiek zich blijft voordoen, kan de coördinator in overleg met school in het uiterste geval kiezen voor schorsing.