De overblijfkrachten letten er op dat de kinderen met schone handen aan tafel gaan en dat kinderen die bijvoorbeeld tijdens het buitenspelen naar het toilet gaan, hun handen wassen.

Uit veiligheid spelen de kleuters alleen in het omheinde speeltuintje onder begeleiding van hun eigen overblijfkrachten. Op deze manier hebben de overblijfkrachten goed overzicht over de kinderen. Wanneer een overblijfkracht even weg moet, bijvoorbeeld omdat er een kind is gevallen, zijn er voldoende andere overblijfkrachten op het speelterrein aanwezig. De oudere kinderen spelen op het grasveld of de stormbaan en hebben goede afspraken gemaakt met hun eigen overblijfkracht.

De vaste pedagogisch medewerkers van zijn allen in bezit van een kinder-EHBO-diploma. Tevens is de coördinator alle in bezit van een diploma kinder-EHBO en bedrijfshulpverlening. Conflicten en ongelukjes worden altijd gemeld aan de leerkracht.