Extra verlof moet u altijd schriftelijk aanvragen (met opgave van reden) bij de directeur van de school.
Aanvraagformulieren kunt u verkrijgen bij de school of hieronder downloaden.
 
Klik hier voor het aanvraagformulier omtrent vakantieverlof.
 
Klik hier voor het aanvraagformulier omtrent verlof gewichtige omstandigheden.