Praktisch

Op IJburg zijn meerdere mogelijkheden voor naschoolse opvang. 
Wij raden u aan de websites van de verschillende organisaties te bekijken en eventueel andere ouders te raadplegen. 

 

Voordat uw kind vier jaar wordt mag hij of zij vier keer een ochtend komen meedraaien in de klas. De eerste keer vinden wij het fijn als er één ouder bij blijft die ochtend. De andere ochtenden went uw kind alleen. De leerkracht van de groep waarin uw kind geplaatst zal worden...