Praktisch

Extra verlof moet u altijd schriftelijk aanvragen (met opgave van reden) bij de directeur van de school.
Aanvraagformulieren kunt u verkrijgen bij de school of hieronder downloaden.
 
Klik hier voor het aanvraagformulier omtrent vakantieverlof.
 
Klik hier voor het...

Verlenging van de kleuterperiode

 

In de Wet op het Primair Onderwijs (WPO, 1985)) heeft de onderwijsinspectie vastgelegd dat een kind het recht heeft op een ononderbroken ontwikkeling en dat de basisschool doorlopen moet kunnen worden binnen acht jaar (WPO art.8, lid 7). Daarmee is...

 

Beleid Mobiele Telefoons
Het beleid van de onze school omtrent het gebruik van mobiele telefoons door kinderen.

 

Conflictbeheersing
Protocol omtrent ongewenst gedrag.

 

SOP

School ontwikkelplan 2020-2021

 

Verlengen, doubleren en...

Op IJburg zijn ruime mogelijkheden voor naschoolse opvang. 
Wij raden u aan de websites van de verschillende organisaties te bekijken en eventueel andere ouders te raadplegen. 

 

Voordat uw kind vier jaar wordt mag hij of zij vier keer een ochtend komen meedraaien in de klas. De eerste keer vinden wij het fijn als er één ouder bij blijft die ochtend. De andere ochtenden went uw kind alleen. De leerkracht van de groep waarin uw kind geplaatst zal worden...