Praktisch

Verlenging van de kleuterperiode

 

In de Wet op het Primair Onderwijs (WPO, 1985)) heeft de onderwijsinspectie vastgelegd dat een kind het recht heeft op een ononderbroken ontwikkeling en dat de basisschool doorlopen moet kunnen worden binnen acht jaar (WPO art.8, lid 7). Daarmee is...

Op IJburg zijn meerdere mogelijkheden voor naschoolse opvang. 
Wij raden u aan de websites van de verschillende organisaties te bekijken en eventueel andere ouders te raadplegen. 

 

Voordat uw kind vier jaar wordt mag hij of zij vier keer een ochtend komen meedraaien in de klas. De eerste keer vinden wij het fijn als er één ouder bij blijft die ochtend. De andere ochtenden went uw kind alleen. De leerkracht van de groep waarin uw kind geplaatst zal worden...