Wij zijn als school erg blij met alle hulp die wij van ouders krijgen. Vooral bij creatieve activiteiten en bij uitstapjes hebben wij deze hulp hard nodig.

De kinderen kunnen naar de schoolbibliotheek, omdat er elke ochtend ouders zijn om de kinderen daar te helpen.
Ouders komen woordjes flitsen op de computer, komen voor luizencontrole of versieren de school voor de feesten die wij vieren.

Als wij hulp nodig hebben wordt dit u via digiDuif, via een brief op de deur van het lokaal of via de contactouder van een groep gevraagd.