Notulen

Notulen MR maandag 10 april 2017

Notulen MR donderdag 9 feb. 2017

Notulen MR donderdag 17 nov. 2016

 

Notulen MR woensdag 23 juni 2016Notulen MR d.d. 14 april 2016

 

Aanwezig: Manon (vz), Edzard, Maaike, Mieneke, Marijke, Miranda (notulist)

Tweede deel: Annemarie

Afwezig: Wendy, Emile

 

2. Mededelingen

Input via mail:

-          Een...

Notulen MR woensdag 10 februari 2016

 

Handboek MedezeggenschapsRaad

Basisschool Het Podium

Schooljaar 2015-2016

mr@abbshetpodium.nl