Notulen

 

 

 

 

Notulen ingelaste MR 18 juli 2017 Aanwezig: Annemarie, Karin, Maaike, Manon en Wendy Afwezig: Emile, Edzarden Mieneke

Notulen MR maandag 10 april 2017

Notulen MR donderdag 9 feb. 2017

Notulen MR donderdag 17 nov. 2016

 

Notulen MR woensdag 23 juni 2016Notulen MR d.d. 14 april 2016

 

Aanwezig: Manon (vz), Edzard, Maaike, Mieneke, Marijke, Miranda (notulist)

Tweede deel: Annemarie

Afwezig: Wendy, Emile

 

2. Mededelingen

Input via mail:

-          Een...