Notulen

MR-vergadering 1 (‘18-‘19)
maandag 15 oktober 2018

 Jaarverslag MR 2017-2018
Het jaarverslag bestaat uit de samenvatting van de belangrijkste besproken zaken van de 5 vergaderingen. Dat geeft een representatief beeld van waar de MR mee bezig is geweest het afgelopen schooljaar.  Voor meer gedetailleerde informatie zijn de notulen...

 Notulen MR-vergadering 5 dinsdag 19 juni 2018

Notulen MR-vergadering 4 schooljaar 17/18 op 17 mei jl

 

Aanwezig: Annemarie, Karin, Maaike, Bas, Manon, Wendy, Tom en David

 

 

Notulen MR donderdag 7 december