MR-vergadering 2 (‘18-‘19) donderdag 29 november 2018

AGENDA
Genodigd: Annemarie Velthuis, schooldirecteur (aanwezig vanaf 20h)

Bas Gradissen, leerkracht Mieneke Zaal, leerkracht Karin van der Sloot, leerkracht Anouk van den Hof leerkracht Manon van der Garde, ouder David Baum, ouder Eveline Buttinger, ouder Tom Bergevoet, ouder

_______________________________________________________________________

19.30 - 20.00 uur: vooroverleg MR Overleg zonder schooldirecteur

• Bij nieuwe MR leden: taakverdeling en scholing MR

• Ouderparticipatie (met de OV)

• Website: namen en foto’s MR leden

 

20.00 uur e.v.: overleg MR Overleg met schooldirecteur

• Acties notulen

• Conceptbegroting: mondelinge toelichting directeur, stuk wordt vooraf gedeeld

• Verbinding GMR (GMR-lid Lisette Gevers wordt uitgenodigd)

• Evaluatie overblijf (door Annemarie Velthuis of coördinator BSO)

• Overige punten afkomstig van Directie/bestuur of MR

• Rondvraag (agenda en stukken volgende vergadering)