Agenda MR-vergadering 1 maandag 15 oktober 2018

 
19.30 - 20.00 uur vooroverleg MR
Agenda doornemen
Kennismaking nieuwe leden
Vaststellen jaarplanning en verslag van de MR (ook taakverdeling en begroting)
MR-vacature ouder
Plan ouderparticipatie met OV (indien tijd anders naar 2 e vergadering)
 
20.00– 21.15 uur in aanwezigheid van directie
Acties notulen
Jaarverslag Podium 2017-2018 vaststellen
Veiligheidsplan (is dat al klaar of liever later in het jaar en wanneer dan?)
Marketing Podium (plan dit jaar; filmpje?)
Overige punten afkomstig van Directie/bestuur
Concept planning MR 2 2018-2019 doornemen
 
uur afsluiten