Agenda MR vergadering dinsdag 13 juni 2017

 

19.30 - 20.00 uur vooroverleg MR

·         Agenda doornemen

·         Verbinding GMR

·         Communicatie achterban

·         Nieuwe leden & scholing

·         Ontbreken jaarplan en verslag Het Podium

·         Opstellen jaarverslag MR

 

 

20.00 – 21.15 uur in aanwezigheid van directie                                

·         Schoolplan*                                                                              instemming

·         Meerjarenplan (onderdeel schoolplan)                               instemming

·         Jaarrooster                                                                                instemming                         

·         Schoolgids ?

·         Formatieplan (wordt nagestuurd, dit is trouwens meer de indeling niet formatie)

·         Overige punten afkomstig van Directie/bestuur

·         Rondvraag

 

21.15 uur afsluiten