4e vergadering maart/april                             ma 10-04-2017
Vooroverleg: 
 
  • Jaarplan MR afspraken voor volgende x/ taakverdeling
  • communicatie met achterban
  •  In/uit stroom MR leden
  • contact GMR
 
 
 
Overleg                 
 •        Concept formatieplan (fte’s): instemming 
 •        Vakantierooster: instemming                                                          
 •        Concept schoolgids 2017-2018: advies                                                     
 •        Stukken voor schoolplan 2017-2021 (zie bijlage)   
 •      - twee versie missie/visie, advies MR
 •      - doelen van de werkgroepen             
 •        Rondvraag