Agenda MR vergadering donderdag 23 juni 2016

 

19.30-20.00 uur vooroverleg MR

 • Agenda doornemen

 • Input ouders / docenten (via mailadres MR)

 • GMR input (Lisette)

 • Afspraken werkplan/ jaarplan MR 2016-2017 (Wendy)

  • Achterban communicatie (Maaike, Edzard)

  • GMR (Manon, Marijke)

  • Taakbeleid (Mieneke, Marijke)

  • ICT (Emile, Karin)

 

20.00-21.15 uur in aanwezigheid van directie

 

 1. Opening vaststellen agenda

 

 1. Acties uit de notulen van 14 april 2016

 

 1. Mededelingen

 

  1. ICT, bespreken plan uitgesteld naar 1e vergadering nwe schooljaar, plan niet af

  2. Financieel & sociaal jaarverslag idem (met o.a. Jaarverslag ABSA – zou voor 1-07 binnen moeten zijn).

  3. Jaarverslag en jaarplan MR uitgesteld, voor zomervakantie af

 

4. Rooster 2016-2015 Instemmingsrecht, vorige versie rooster zaten nog fouten in

 

5. Samenstelling formatie (n.a.v. scholing AOB)

 

 • Gewenste formatie over 4 jaar?

 • Behoefte aan duidelijkheid voor personeel, begin schooljaar 2016 Rob uitnodigen

 • Mobiliteitsplan lezen ter info, is goedgekeurd door personeelsgeleding GMR

 

6. Taakbeleid IP

 • Voorstel: werkgroep MR voor overige taken met uren IP

 • MR taak 60 uur (toelichting volgt in jaarplan MR 2016-2017 )

 

7. Jaarplan 2015/2016: evaluatie

 

8. Jaarplan 2016/2017: adviesrecht (let op: extra aandacht i.v.m. ontbreken Schoolplan)

 

9. Evaluatie MR 2015-2016: ieder geeft kort belangrijkste plus en min aan van afgelopen jaar

 

 

21.15 uur Afsluiting: alleen MR instemming / adviezen