Beste ouders en verzorgers,

 

Graag stellen wij ons als MR van ABBS Het Podium (opnieuw) aan jullie voor. 

 

De MR heeft als taak om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden. Een prettige omgeving in en rondom de school (voor zowel leerlingen als personeel) en kwalitatief goed onderwijs staan voor de MR steeds centraal. Voor veel besluiten heeft de directie/ het bestuur advies of zelfs instemming van de MR nodig. En het is natuurlijk de bedoeling dat wij als MR zo veel als mogelijk de ouders en leerkrachten van de school vertegenwoordigen in ons doen en laten. 

 

Wij gaan, in een enigszins nieuwe samenstelling, het komend schooljaar vol enthousiasme en met veel nieuwe inspiratie en goede voornemens in. Een van die voornemens is dat we graag zichtbaarder en bereikbaarder willen zijn voor jullie als ouders. 

 

Dit kunnen jullie in dit kader van ons verwachten:

 

- Binnenkort treffen jullie in de hal van school de ge-update versie van de poster met daarop een foto van ons zodat we te herkennen zijn. 

- Op heel korte termijn zal het Handboek, nu al te vinden op de website van school onder het kopje ouders/MR, ververst worden met o.a. de namen van huidige leden en de actuele jaarplanning. 

- We streven ernaar na iedere bijeenkomst een kort verslag van de vergadering op de website te plaatsen. 

- Nu al is er een email-adres actief waarop jullie ons met vragen, opmerkingen en verzoeken kunnen benaderen:mr@abbshetpodium.nl. Mail ons! Als wij als MR niets kunnen met het aangedragene kunnen we wellicht meedenken over de te bewandelen weg. Hoe dan ook zijn wij graag op de hoogte van wat leeft onder de ouders van onze school. 

- Tot slot zijn we van plan een enquête te gaan houden onder zowel ouders als leerkrachten met als bedoeling het verkrijgen van input over wat belangrijk wordt gevonden.

 

We denken ondertussen na over andere vormen van communicatie die de rol van de MR binnen onze school zou kunnen verstevigen. We houden jullie op de hoogte!

 

Groeten van:

 

Maaike, Mieneke, Miranda, Marijke (leerkrachten)

Edzard, Emile, Godelieve, Manon, Marjan, Wendy (ouders; bij eventuele stemmingen zijn twee ouders schaduwlid)

 

mr@abbshetpodium.nl