Aanwezig: juf Mieneke, Jasmijn, Nikki, Senne, Jan, Shahid, David, Sam, Ravi, Finn

Afwezig:-

 

Acties

Contact: Juf Mieneke heeft emailadressen voor de leerlingenraad. Nikki’s mail werkt niet. Let erop dat we haar informeren als we mail hebben gekregen. Jan heeft een appgroep van de leerlingenraad aangemaakt en van daaruit kunnen we ook informatie doorsturen. Let op, alleen serieus gaan gebruiken, niet spammen.

iedereen: geef Jan je mobiele nummer als je in de appgroep wil komen

Verkeerssituatie:


Nikki: vanuit haar klas kwam het idee om een zebrapad of verkeers-kinderen (kinderen in een geel hesje die de auto’s aanspreken als ze verkeerd geparkeerd staan) in te zetten.


Jan: een niet-te hard-rijden-bord


Senne: vrijwilligers (ouders) die kijken wie het niet goed doet


Sam: camera’s, boetes, in 10-minutengesprekken erop terugkomen, slagbomen, verder weg parkeren, verkeerskinderen, bord, stoplicht,  ingekorte rijbanen, handtekeningenactie

 

conclusie: We gaan een handtekeningenactie houden voor een zebrapad en indienen bij de gemeente.


(Er zal een mail naar de ouders gestuurd worden met uitleg over de gevaarlijke situatie)

Senne, Finn en Jasmijn gaan  op 8 november uitzoeken wat je allemaal moet doen voor een geldige handtekeningen-actie.


-later dit jaar nog terug laten komen op de agenda (voorjaar)

10-min gesprekken:

Het lerarenteam had een vraag: het een goed idee is dat er kinderen bij het gesprek aanwezig zijn?


Vanaf groep 6 lijkt ons dat een goed idee, één keer, niet alle 10-minutengesprekken. 5 minuten met kind erbij en 10 minuten alleen met de ouders.

tip: vragen aan groep 3-4-5 kinderen of ze ook bij de gesprekken aanwezig willen zijn (zusjes en broertjes)

iedereen die iemand uit groep 3 of 4 of 5 kent gaat het vragen 

Schoolregels: De schoolregels hangen in iedere klas. Er is besproken wat de schoolregels inhouden. We zijn de regels langsgelopen om te kijken of we de regels goed vinden.

regel 1: hang je jas op aan de kapstok en de tas in de bak

regel 2: we lopen door de gang

regel 3: we gaan rustig in de rij, van binnen naar buiten en buiten naar binnen

regel 4: per klas mogen max 4 kinderen op de gang werken

regel 5: je zit voor je lokaal

regel 6: de schuifdeur open en je praat zacht

regel 7: de klassendienst houdt ook de gang netjes

regel 8: We spelen op de afgesproken plek

regel 9: heb lol met elkaar en maak vooral veel plezier

regel 10: Op school spreek je schooltaal en je bent aardig voor elkaar.


geen acties