Kanjernieuws

Aanwezig: juf Mieneke, Jasmijn, Nikki, Senne, Jan, Shahid, David, Sam, Ravi, Finn

Afwezig:-

Leerlingraad vrijdag 14 september 2018

 

KANJER TRAINING

Wij hebben bij de lessen die we doen ook een verhaal dat gaat over Max : Max  ontmoet de zwerver, jezelf voorstellen, zeg eens iets aardigs, over je gevoel, nee durven zeggen, vragen stellen en antwoord geven, luisteren  en samen werken,  we doen na het verhaal...

In groep 3a hebben we elke 2 weken een kanjerles. We zitten in de kring, doen spelletjes , luisteren naar de verhalen en doen oefeningen. Ook praten we met  elkaar, vaak over de kanjerregels of andere regels die we belangrijk vinden in de omgang met elkaar. Dit vinden wij de fijnste of...

In de groepen 1 en 2 hebben we kanjerlessen. Om de week lezen we een verhaaltje over Max en het dorp. Daarbij horen ook oefeningen. Zo leren we deze week om elkaars gevoelens te raden en om ruimte te nemen en onszelf groot te maken.

Kanjerles groep 1 en 2

Ik ben boos

Kanjerles groep 1 en 2

Ik ben bang

Kanjerles groep 1 en 2

Ik ben...