Op woensdag 3 april hebben de groepen 1 tot en met 8 meegedaan aan de grote rekendag.

De hele dag stond in het teken van rekenen. En dan niet alleen in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan alleen sommen maken in je werkboek!

Het thema van dit jaar was ‘Uit verhouding’.