De kinderen zijn nu aardig gewend aan hun nieuwe rooster op welke dag ze dit schooljaar gym hebben.

Graag even uw aandacht voor gymschoenen.

Deze zijn zeer gewenst in de gymles vanwege veiligheid en bescherming van de voeten. Ik zie veel kleine kwetsuren bij kinderen die op blote voeten gymmen waar gymschoenen een groot stuk leed hadden kunnen voorkomen.