Groep 8 heeft deze week zich voorbereid op het debat van vrijdag 8 maart. In de weektaak kregen zij tijd om voor- en tegenargumenten te zoeken over de stelling: Dierproeven moeten verboden worden.

Vervolgens nam vandaag het debat plaats. Er werd een betoog gehouden, gediscussieerd en door een jury beoordeeld welke kant had gewonnen.