Welkom

“Wij zijn trots op ieder kind, om wie het is en hoe het zich ontwikkelt.”

De basisschool is een stukje van je leven, zowel voor kinderen als voor ouders. De veranderingen die het naar school gaan met zich meebrengen zijn best groot. De dagelijkse routines veranderen en dat is wennen. Het is belangrijk dat een kind zich op een school thuis voelt, zich veilig en geborgen voelt en dat het kind weet :  “Ik mag er zijn”.

Op onze website krijgt u een impressie van het reilen en zeilen op Het Podium. U zult zich vast thuis voelen als u ziet en leest over onze missie en visie, over onze manier van werken en over onze speerpunten. Veel plezier met rondkijken!

 

Annemarie Velthuis

directeur

 

Elf kinderen uit groep 3 hebben hun Plannexdiploma gehaald. Ze weten nu hoe het programma werkt en ze kunnen al zelf een publicatie (werkstukje) maken. Drie tutoren uit groep zes, Lotte, Minke en Omar, hebben de kinderen geholpen. Dit hebben ze geweldig gedaan!

Tijdens de verrijkingslessen ontwerpen alle leerlingen een eigen spel. In fase 1 werden verschillende spellen bekeken. Hier werd een mindmap van gemaakt. In fase 2 werkten de kinderen aan hun spel-ontwerp (het prototype). Het prototype werd vervolgens uitgetest op een groep kinderen. In fase 3...

We hebben opnieuw constructies gebouwd tijdens de verrijkingsochtend. Dit keer alleen van papier. In tweetallen kregen de kinderen een half uur de tijd om een zo hoog mogelijk bouwwerk neer te zetten. De hoogste torens waren rond de 1 meter 50!

De afgelopen maanden hebben de leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 gewerkt aan het Plannex-project ‘Misleidende marketing’. Ze moesten allemaal een verpakking of een advertentie maken met daarop een drogreden . Een drogreden is iets dat logisch klinkt maar niet klopt...

In de verrijkingsochtend hebben we constructies gebouwd met één krantje en een rolletje plakband. Wie maakt het hoogste bouwwerk? Goed samenwerken, overleggen en niet te hoog bouwen bleek bij de evaluatie het belangrijkst te zijn want voordat je het weet is je krant en plakband op...

In april hebben we tijdens de verrijkingsochtend zo hoog mogelijke constructies gebouwd met één krantje en een rolletje plakband. Het was belangrijk om van tevoren goed te overleggen en niet meteen te beginnen want voordat je het wist was het krantje verdwenen en het plakband op...