Welkom

“Wij zijn trots op ieder kind, om wie het is en hoe het zich ontwikkelt.”

De basisschool is een stukje van je leven, zowel voor kinderen als voor ouders. De veranderingen die het naar school gaan met zich meebrengen zijn best groot. De dagelijkse routines veranderen en dat is wennen. Het is belangrijk dat een kind zich op een school thuis voelt, zich veilig en geborgen voelt en dat het kind weet :  “Ik mag er zijn”.

Op onze website krijgt u een impressie van het reilen en zeilen op Het Podium. U zult zich vast thuis voelen als u ziet en leest over onze missie en visie, over onze manier van werken en over onze speerpunten. Veel plezier met rondkijken!

 

Annemarie Velthuis

directeur

 

Beste leeringen,

Op 11 december gaan de lessen Spaans weer van start. 

Vandaag kwam Sint met 3 van zijn Pieten in een foodtruck bij ons op school.

Per schooljaar werkt zo'n 20 % van onze leerlingen, van groep 5 tot en met 8, aan twee grote Plannex-projecten.

Notulen leerlingenraad 2 november 2018

Aanwezig: juf Mieneke, Jasmijn, Nikki, Senne, Jan, Shahid, David, Sam, Ravi, Finn

Afwezig:-